ειδικές μεταλλικές κατασκευές


Ο χάλυβας χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις για εξειδικευμένες εργασίες, όπως χώρους σκιάσης, γερανογέφυρες, υπαίθριες κατασκευές και κλίμακες.
ZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoom