Μελέτες φέροντος οργανισμού


Το μελετητικό τμήμα του γραφείου μας ειδικεύεται στις μελέτες φέροντος οργανισμού (στατικές μελέτες) οι οποίες αφορούν νέες κατασκευές απο οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα (μεταλλικό φέροντα οργανισμό), σύμμικτες, αλλά και ξύλινες κατασκευές, καθώς και από φέρουσα τοιχοποιία. Επίσης έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες ελέγχου της επάρκειας υφιστάμενων κτισμάτων, αλλά και μελέτες ενισχύσεως του φέροντος οργανισμού τους. Στις προσομοιώσεις των πιο εξειδικευμένων έργων όπου απαιτούνται πεπερασμένα στοιχεία χρησιμοποιούμε το λογισμικό etabs και στα κτιριακά έργα το ΡΑΦ.
ZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoom