Έργα Μηχανικού

Αποπεράτωση κτιριακών έργων


μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή διαφόρων κτιριακών έργων
Αποπεράτωση κτιριακών έργωνσε πολλές περιπτώσεις μετά την επισκευή ή ενισχύση...
Μελέτη - κατασκευή έργωνΣτο τεχνικό μας γραφείο εκτός των στατικών μελετών ασχολούμαστε...