Μεταλλικό κλιμακοστάσιο στο ηράκλειο


Κατασκευή μεταλλικού σκελετού κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα, σε σχολικό συγκρότημα στο Ηράκλειο.

ZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoom