Μελέτη και κατασκευή κτιριακών έργων


Στο τεχνικό μας γραφείο εκτός των στατικών μελετών ασχολούμαστε με τον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων,
καθώς και την έκδοση των αντίστοιχων αδειών που απαιτούνται. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε αξιοπιστα συνεργεία
και να αναλάβουμε τον συντονίσμό τους προκειμένου να αποπερατωθεί οποιοδίποτε έργο.

ZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoom