Ενίσχυση κατασκευών


Ο τρόπος ενίσχυσης κάθε κατασκευής προκύπτει μετά από την άναλυση της στα αντίστοιχα λογισμικά και λαμβάνοντας υπόψην όλες τις παραμέτρους οι οποίες εντοπίστηκαν στην αποτύπωσή της. Οι ενισχύσεις γενικότερα των κατασκευών χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο υλικό. 
Α) ενισχύσεις με σκυρόδεμα (εκτοξευόμενο ή έγχυτο)
Β) ενισχύσεις με σύνθετα υλικά (frp κτλ)
Γ) ενισχύσεις  με μεταλλικά στοιχεία (μεταλλικούς κλωβούς, μεταλλικά χιαστί κτλ)
καθε μέθοδος έχει διαφορετικά πλεονοκτήματα, κόστος, αλλά και βαθμό ενίσχυσης της κατασκευής. Ο μελέτητής θα πρέπει να κρινει ποια ή ποιες μέθοδοι ταιριάζουν στις δεδομένες συνθήκες κάθε έργου και να προσφέρει στον πελάτη διαφορα "σενάρια" ενίσχυσης, προσδιορίζοντας κάθε φορά τον βαθμό ενίσχυσης της κατσασκευής με το αντίστοιχο κόστος.
Εμείς σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε στις ενισχύσεις στοιχεία απο χάλυβα καθώς θεωρούμε ότι συνδυάζουν αρκετά πλεονεκτήματα όπως ταχύτητα, ικανοποιητική τιμή, δεν αυξάνεται το βάρος της κατασκευής, αλλα μπορούμε να αυξήσουμε αποτελεσματικά την αντοχή και τη δυσκαμψία της και η απαίτηση σε νέα στοιχεία θεμελίωσης δεν ειναι τοσο μεγάλη.
ZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoom