Έλεγχος υφισταμένου κτηρίου, αποτύπωση φέροντος οργανισμού


Το πρώτο στάδιο σε μια διαδικασία επισκευής ή και ενίσχυσης του φ.ο. ενός κτιριου ειναι η σωστή αποτύπωση του, τοσο γεωμετρικά όσο και απο άποψης ποιότητας υλικών. Προκειμένου να γίνει αυτή η διαδικασία, να καθοριστεί δηλαδή η παθολογία των βλαβών του φ.ο. απαιτούνται έλεγχοι οι οποίοι χωρίζονται σε επιέρους κατηγορίες. Αρχικά πρέπει να προσδιοριστεί η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος, η οποία έμμεσα βρίσκεται από μη καταστροφικές μεθόδους, όπως το κρουσιμετρο, ο υπέρηχος και η εξόλκευση ήλου, αλλά και απο ημι καταστροφικές όπως η πυρηνοληψία. Επιπλέον μεγάλη σημασία έχουν και οι χημικοί έλεγχοι οι οποίοι καθορίζουν εαν το σκυρόδεμα έχει ενανθρακωθεί, το ποσοστό χλωριόντων σε αυτο, αλλά και σε τι κατάσταση βρίσκεται ο οπλισμός του κτιρίου κτλ. Στη συνέχεια εφόσον συλεχθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία, αξιολογούνται με προσοχή και δημιουργείται ενα προσομοίωμα της κατασκευής στο αντιστοιχο λογισμικό, στο οποίο λαμβάνονται υπόψην ολες οι παραπάνω παράμετροι της αποτύπωσης και υπο τα κατάλληλα φορτία των κανονισμών γίνονται οι αναλύσεις για την επάρκεια του κτιρίου.

ZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoomZoom